Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola, 2100 Gödöllő. Szabadság tér 18., Tel: 06-28-513-025 E-mail: efai@erkeliskola.hu

E-napló

Legfrissebb

További információk

Eredményeink

Pályázatok

TÁMOGATÓINK

Speciális oktatás Hírek az iskolából Aktuális Közösség Alapítvány Iskolánkról

 

Beiratkozással kapcsolatos tájékoztató

Beiratkozási hirdetmény (időpontok, fontos információk)!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

-        A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány

-        A gyermek nevére kiállított lakcímet  igazoló hatósági igazolvány

-        Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget tanúsító igazolás

ˇ       óvodai szakvélemény

ˇ       szakértői bizottság szakértői véleménye

-        sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

-        Nyilatkozat a törvényes képviseletről, ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadók

-        Etika, Hit-és erkölcstan oktatás választására vonatkozó nyilatkozat.

Az idei évben újdonságként megjelent az elektronikus ügyintézéssel történő jelentkezés lehetősége. A  https//eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap felületen keresztül, regisztráció után, indíthatja a gyermek  törvényes képviselője a beiratkozási folyamatot.  Az e-Ügyintézés felületén ki lehet tölteni a gyermeknek a beiratkozáshoz szükséges adatait a rendszer által felkínált űrlapon. Emellett a törvényes képviselői nyilatkozat a rendszerből letölthető és aláírás után feltölthető. A beiratkozás napján a szülőnek  meg kell jelennie az intézményben,  ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát  be kell mutatnia.